Mgr. IVANA MOUDRÁ

kandidátka číslo 9

Ředitelka mateřské školy
členka Školské komise města Doksy
studovala na Technické univerzitě Liberec - speciální pedagogiku
50 let, 2 děti

Ivana se do Doks přistěhovala před 27 lety, kdy následovala svého manžela Milana. Sedm let pracovala jako knihovnice v dokské knihovně, kde se kromě běžné knihovnické práce zaměřila především na práci s dětskými čtenáři. Již deset let pracuje Ivana v Mateřské škole Pražská, kde je od 1. 1. 2011 ředitelkou. Pod její taktovkou je dění v předškolním zařízení našeho města velmi pestré. Děti kromě běžných předškolních výchovně-vzdělávacích aktivit a činností jezdí na hory, učí se plavat, jezdí na cyklistické výlety, navštěvují dokské seniory, často jsou vidět na různých akcích pořádaných pro veřejnost. V posledních několika letech se školkové děti aktivně zapojily do zajímavých projektů s dvěma polskými školkami v Boleslawci a také se jim velmi zalíbilo jezdit k moři. Budova školky (35 let) si v posledních sedmi letech vyžádala rozsáhlé rekonstrukce, které se neobešly bez neustálého dohledu, častých kontrol a bez nekompromisního tlaku na dodržování termínů, což Ivanu neodradilo od další rekonstrukce - nástavby, kterou chce v nejbližší době prosadit. Školka potřebuje nové oddělení, které bude sloužit kromě jiného i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, což považuje Iva jako speciální pedagog za velmi důležité a potřebné. Svoji práci chápe jako poslání, proto bude potřeby a požadavky v oblasti předškolního, základního, zájmového i speciálního školství v Doksech a Starých Splavech podporovat a prosazovat.