JAN RAJMAN

Člen výjezdové jednotky hasičů a dobrovolných hasičů od roku 1974, od roku 2018 předseda Osadního výboru Staré Splavy

Hrdý rodák ze Starých Splavů, který vždy rád přiloží ruku k dílu. Nikdy se nebál vystoupit z davu, chopit se práce, zodpovědnosti a neuhnout někdy i z těžkých diskuzí.

Řeknete-li ve Starých Splavech jeho jméno, mnoha generacím se vybaví splavští hasiči. Honza je více než padesát let nejen členem výjezdové jednotky hasičů, ale zároveň také členem dobrovolných hasičů. Několik let byl i jejich velitelem.

Je členem Sdružení pro rozvoj Starých Splavů a členem Osadního výboru Staré Splavy, od roku 2018 také jeho předsedou. Honza byl pro nás od počátku důležitou spojkou pro zjišťování potřeb a přání Splaváků. Nebojí se nikdy pojmenovat věci, tak jak jsou a bojovat za ně čestně a smysluplně. Není projektu, který by město za posledních 12 let ve Splavech realizovalo a Honza nebyl u jeho příprav a realizace.

Honza má ve všech svých aktivitách velkou oporu v manželce Jitce, které na Splavech také vždy záleželo a s níž vychovali tři dospělé děti. Rád si užívá svého zaslouženého důchodu, čtyř vnoučat a motorky, a také chce i nadále pokračovat v prosazování a realizaci plánovaných projektů ve Starých Splavech. Jedná se například o rekonstrukci schodů na pobřeží a vybudování venkovní učebny při ZŠ. Prosadit u majitele čistírny odpadních vod opatření, které zamezí zápachu, a v neposlední řadě prosadit, aby splavská pláž byla zase pro Splaváky a aby se za ni nemuseli stydět.

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!