JIŘÍ HOLUB

kandidát číslo 2

Ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, rybářský hospodář
studoval na Střední rybářské a technické škole Vodňany
53 let, 1dítě

Jirka se v 80. letech přistěhoval za prací do Doks, ale jeho domovem byly 10 let také Staré Splavy, kdy se živil jako rybářský hospodář. Vodě a rybařině se několik let věnoval i ve Výzkumném ústavu rybářství a hydrobiologie. Na zkušenou odcestoval do Kalifornie, kde nakonec strávil 12let.Kromě cestování a poznávání mnoha států USA se zde živil jako řemeslník. Pracoval pro několik vyhlášených stavebních firem, tam se zabýval instalací mramoru a tvořil složité kamenné mozaiky a projekty pro náročnější klientelu. To ho naučilo trpělivosti, preciznosti, zručnosti a zkušenostem ze stavebnictví. V r. 2009 se vrátil do Doks. Ze začátku pokračoval jako řemeslník ve stavebnictví, ale stále více ho to táhlo ke svému původnímu oboru a celoživotní lásce vodě, rybníkářství a Máchovu jezeru. Od roku 2016 je ředitelem Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. Jirka není ředitelem v kravatě, vedle nutné agendy s řízením společnosti ho můžete nejčastěji potkat při řešení problémů u jezera, či ve městě. Své znalosti v oblasti vod a ryb využil k nastavení a koordinaci řady opatření, díky kterým se výrazně zlepšila kvalita vody v jezeře! Jedním z těchto opatření je, že vrátil k Máchovu jezeru sportovní rybolov a pravidelně pořádá úspěšné rybářské závody. Současně se zabývá kontrolou a obnovou splaškové a dešťové kanalizace města, která má na čistotu jezera velký vliv. Jirka se svými zkušenostmi a prací v terénu je ideální kandidát pro řešení každodenních provozních záležitostí města, tak i koordinace velkých rekonstrukcí silnic, chodníků, odpadních sítí či budov.