KULTURNÍ SÁL - PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY MOTORESTU

20.09.2022

Na plesy, besídky, tanečky, schůze.... ZPĚT NA SÁL DO MOTORESTU

Pamatuji na sále v Motorestu ty nejlepší zábavy, bály, plesy, mikulášské či besídky školky. Ale také schůze baráčníků, zahrádkářů, setkání seniorů... Společenský sál musí být součástí každé obce, každého města.

V bývalé budově Motorestu není sál sice ohromný, ale i tak je to největší sál, který ve městě je. Zachování společenského sálu v Doksech bylo jedním z několika důvodů, proč jsme chtěli tuto budovu koupit.Dnes rada města odsouhlasila výběr stavební firmy, která do výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci sálu vč. sociálního zařízení, výměny oken a dveří a zázemí pro provoz.Děkuji těm zastupitelům, kterým spolkový život v našem městě není lhostejný a kteří na jednání zastupitelstva rekonstrukci a tím zachování sálu podpořili (vyjma ČSSD a KSČM).

Na hlavní budovu, v níž byly původně kanceláře a následně sociální pokoje, se nyní zpracovává projektová dokumentace na vybudování asi šestnácti bezbariérových bytů.

Proč jsme usilovali o koupi Motorestu? Protože:

• dům sloužil převážně pro ubytování osob s nepřizpůsobivým a sociálně nežádoucím chováním např. dlouhodobá nezaměstnanost, závislosti, kriminalita, záškoláctví... apod.

• se jedná o jediný společenský sál v Doksech takovéto velikosti,

• v okolí MB a ČL nakupují personální agentury nemovitosti pro zahraniční pracovníky automobilového průmyslu,

• v našem městě máme mnoho seniorů, kteří potřebují bezbariérové bydlení, a někteří jsou doslova "uvězněni" ve svých bytech,

• také svobodné maminky či mladí lidé potřebují startovací bydlení,

• jsme měli volné finanční prostředky na nákup nemovitosti v dobré době.

Ing. Eva Burešová

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!