Povolební jednání v Doksech jsou neúspěšná

11.10.2022

Vážení voliči,

tímto bychom vás chtěli informovat o průběhu povolebních vyjednávání, která jsou pro naše město velmi důležitá. Na těchto jednáních se zpravidla mezi zvolenými zastupiteli diskutují programy, priority a plány na rozvoj města v dalších čtyřech letech a následně se řeší obsazení rady a vedení města, případně výborů a komisí.

Naše sdružení Doksy náš domov jako vítěz voleb oslovilo k jednání všechna kandidující uskupení. Samozřejmě jako vždy respektujeme výsledky voleb a vůli voličů, proto bylo naším zájmem v první řadě vytvořit spolupráci s uskupením BOD21, které se umístilo v počtu hlasů jako druhé v pořadí, a následně ke spolupráci připojit další kandidující strany.

Oznámili jsme BOD21, že respektujeme naše i jejich voliče a že máme zájem vést společné diskuse o programech a prioritách pro další 4 roky. Na dalším jednání jsme jim předložili návrh na složení rady a vedení města tak, aby byl spravedlivý a aby měli možnost lépe dostát svému programu.

Návrh sdružení Doksy náš domov (dále jen DND)

Obsazení pětičlenné rady města: 2 místa DND, 2 místa BOD21, 1 místo jiná kandidující strana dle vzájemné dohody.

Obsazení vedení města: 1 místo DND, 1 místo BOD21, přičemž nabízíme BOD21 pozici starosty.

Výše uvedený návrh jsme BOD21 přednesli na jednání ve čtvrtek 6. října. Jedinou jejich odpovědí na tento náš návrh bylo, že spolupráce je možná jedině v případě, že v ní nebude figurovat Eva Burešová. Bohužel jsme na tomto jednání nedostali ani příležitost, abychom společně projednali program a plány na další 4 roky, protože ze strany BOD21 nebyl ani zájem o tom jednat. Další společné jednání bylo domluveno na pondělí 10. října, kdy jsme očekávali, že BOD21 naši nabídku znovu zváží a budeme pokračovat v jednání o tom, co je v těchto dnech nejdůležitější, a to je příprava programu, priorit a spolupráce na další čtyři roky.

Včera BOD21 zrušil schůzku s tím, že na své podmínce trvají a jednání jsou ochotni vést, až přistoupíme na jejich podmínku. Na požadavek, aby upřesnili svou podmínku, už nepřišla odpověď, takže předpokládáme, že podmínkou je "spolupráce pouze bez Evy Burešové".

Za sdružení Doksy náš domov považujeme toto jednání za neprofesionální a vyzýváme BOD21, aby přijali odpovědnost, kterou deklarovali ve svém volebním programu. Aby respektovali přání voličů nejenom svých, ale i voličů ostatních stran a voličů sdružení Doksy náš domov. Aby si uvědomili, že politika je o jednáních "u jednoho stolu" a o kompromisech, nikoli o osobních postojích. Je potřeba si uvědomit, že na prvním místě je město a jeho občané a že je opravdu na čase začít řešit PROGRAM a PRIORITY MĚSTA!

Sdružení Doksy náš domov stojí za svým lídrem Evou Burešovou, která je starostkou již 12 let. Během této doby se v Doksech realizovalo mnoho prospěšných projektů, vzpomeňme na náročnou akci bezúplatného získání zámku a následné získání dotace na jeho využití a rekonstrukci ve výši 44mil, včetně realizace projektu. Vzpomeňme na zavedení nového systému odpadového hospodářství, díky němuž došlo k rozšíření a zkvalitnění služeb pro občany a pro město k snížení nákladů a ocenění v celorepublikových hodnoceních apod. Ing. Eva Burešová byla lídrem i v těchto komunálních volbách a voliči jí vysokým počtem hlasů i nadále dali svoji podporu.

Pro informaci:

Jednání s BOD21 proběhla pouze dvě, my bychom s ohledem na množství projektů a potřeb uvítali, aby těch jednání bylo více. Jednání se vždy účastní zvolení zastupitelé:
za DND
Ing. Eva Burešová, MUDr. Michaela Duchanová, Mgr. Alena Kolaříková, p. Jiří Holub, Bc. Petr Hozák, MBA;
za BOD21
Bc. Roman Fajbík, DiS., Mgr. Jana Zelenková, p. Marcel Šmol, p. Ivan Šulc, p. Václav Rejnart.

Vážení voliči, vážení Doksáci, neumíme vám teď říci, jakým směrem se budou povolební jednání ubírat, ale říkáme, že jsme otevřeni všem konstruktivním jednáním, jejichž cílem bude město a jeho občané.

Za vaše komentáře a názory k dané situaci budeme rádi.

S úctou kandidáti za Sdružení Doksy náš domov

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!