Konkrétní, reálné, splnitelné...

Představujeme vám projekty, na kterých chceme pracovat tak, aby neohrozily finanční zdraví města. Projekty chceme připravovat pečlivě a včas, abychom mohli na jejich realizaci získat co nejvíce finančních prostředků z jiných zdrojů než jen z vlastního rozpočtu města.

Představujeme vám smysluplný, progresivní a reálný PLÁN NA DALŠÍ 4 ROKY.

.

RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

 • Vybudovali jsme nové komunitní centrum, ve kterém nabídneme volnočasové kroužky či tematické kurzy pro děti, pro dospělé či rodiče s dětmi.
 • Rozšíříme nabídku příměstských táborů ve městě.
 • Vystavíme venkovní učebnu při Základní a mateřské škole ve Starých Splavech.
 • Podpoříme rekonstrukci Základní a mateřské školy ve Starých Splavech.
 • Nadále budeme podporovat činnost a rozvoj dětského X-klubu a mateřského centra.

ZDRAVOTNICTVÍ,  SOCIÁLNÍ OBLAST, SENIOŘI A SPOLKOVÝ ŽIVOT

 • Vytvoříme dostatečně zajímavé podmínky pro zřízení další zubní ordinace ve městě.
 • Dokončíme rekonstrukci společenského sálu v bývalé budově motorestu pro využití místními spolky, pořádání kulturních a společenský akcí apod.
 • Vybudujeme v bývalé budově motorestu bezbariérové byty pro naše seniory
 • Poskytneme prostory nově vybudovaného komunitního centra také pro setkávání seniorů, spolkový život, pořádání přednášek apod.
 • Chceme v našem městě Univerzitu třetího věku, o podmínkách již vyjednáváme.
 • Koupíme speciálně upravené auto pro převoz našich imobilních seniorů (k lékaři i na výlety).
 • Realizujeme další etapu rekonstrukce Domova pro seniory.
 • Podpoříme rozvoj sociálních služeb města (terénní služba, denní stacionář, půjčovna kompenzačních pomůcek apod.).
 • I nadále budeme finančně podporovat činnost všech klubů, spolků, dobrovolníků apod., neboť právě je považujeme za pevný bod života ve městě.


SPORT PRO VŠECHNY

 • Budeme usilovat o získání dotace na výstavbu nové tělocvičny, jejíž záměr vzniká ve spolupráci se sportovními kluby města - děkujeme!
 • Podpoříme projekt TJ Doksy na výstavbu veřejného multifunkčního hřiště v Masarykových sadech.
 • Chceme využít zadní části zámeckého parku pro volnočasové sportovní aktivity.
 • Vystavíme potřebné zázemí vedle nového pumptracku (realizace podzim 2022) na louce u Poslova mlýna (sociální zařízení, parkoviště, mobiliář apod.) a připravíme další etapu výstavby např. skateparku, inline stezky.
 • Zvýšíme dotace na podporu sportu dětí a mládeže, jejich trenérů apod.
 • I nadále chceme finančně podporovat činnost sportovních klubů a investice do jejich majetku.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Zmodernizujeme autobusové nádraží, vč. nové autobusové zastávky, veřejných toalet, doprovodné zeleně, mobiliáře apod.
 • Revitalizujeme dokský hřbitov vybudováním důstojného pietního místa a kolumbária, úpravou cest, opravou hřbitovní zdi a kaple, nákupem laviček a dalšího mobiliáře.
 • Dokončíme opravu Jarmiliny stezky od pláže k přístavišti ve Starých Splavech.
 • Zajistíme ve Starých Splavech rekonstrukci schodů vedoucích k pobřeží na základě projektu připraveném ve spolupráci s osadním výborem. 
 • Budeme požadovat u majitele čistírny odpadních vod ve Starých Splavech opatření proti šíření zápachu (například ochranné kryty nádrží).
 • Vybudujeme parkoviště vedle ZŠ K. H. Máchy pro zaměstnance školy, rodiče, návštěvníky tělocvičny apod. 
 • Revitalizujeme park v Oboře - cesty, dětské hřiště, zeleň.
 • Vybudujeme ve Zbynech venkovní místo pro setkávání a obnovíme dětské hřiště. 
 • Zrealizujeme projekt rekonstrukce ulic K. Čapka - Vrchlického - Alšovy - Nezvalovy - Polní.
 • Budeme usilovat o dotační prostředky na výstavbu kanalizace v Oboře.
 • I nadále budeme v rozpočtu podporovat dostatek finančních prostředků na rekonstrukce silnic a chodníků.

PLÁŽE MÁCHOVA JEZERA

 • Budeme pokračovat v revitalizaci pláží v Doksech se zaměřením na čistotu, kvalitu služeb, vyžití rodin s dětmi a na kulturní život.
 • Připravíme ve spolupráci s veřejností studii revitalizace pláže ve Starých Splavech a převezmeme ji do správy města.
 • Zaměříme se při rozvoji pláží na spolupráci se soukromými podnikateli (s majiteli nemovitostí, s nájemci, s novými investory).
 • Nadále budeme podporovat činnost OPS Máchovo jezero, která zajišťuje kvalitu vody, regulaci rybí obsádky, provozování sportovního rybolovu atd.

Vlastní správa pláží se ukázala být ekonomicky velmi výhodná, stejně jako provoz centrálního parkoviště. Zisk z pláží budeme zpět investovat do jejich rozvoje. Pouze vlastním provozem pláží můžeme zajistit dlouhodobý a koordinovaný rozvoj, cenovou politiku a rychle reagovat na aktuální potřeby. Chceme zachovat přírodní charakter pláží.

ŽIVÝ ZÁMEK

 1. Obnovíme nádvoří zámku, vč. kašny a příjezdových cest.
 2. Připravíme smysluplný projekt na záchranu a využití bývalé konírny.
 3. Vytvoříme v zadní části zámeckého parku volnočasový areál pro rodiny s dětmi a rekreační sportovce vybudováním multifunkčního hřiště pro míčové hry, herní prvky, odpočinková místa apod.
 4. Vybudujeme nový vjezd do areálu zámku od prodejny Lidl a v této části areálu zřídíme odstavné parkovací plochy pro návštěvníky.
 5. Zmodernizujeme interiér knihovny.
 6. Vybudujeme z domečku u vstupní brány do parku zámeckou kavárnu.
 7. Nadále budeme z dotací opravovat střechu, krovy, fasádu apod.
 8. V zámecké zahradě obnovíme původní cesty, doplníme lavičky, vybudujeme přírodní amfiteátr.

BEZPEČNOST, MĚSTSKÁ POLICIE, HASIČI

 • Pořídíme strážníkům měřič rychlosti k výkonu prevence v problémových lokalitách,
 • především pak v letní sezoně.
 • Vytvoříme koncepci efektivního fungování městské policie s ohledem na letní sezonu
 • především v Doksech a ve Starých Splavech.
 • Nadále budeme podporovat sbory dobrovolných hasičů v obnově techniky a vybavení,
 • jejich práci s mládeží a pořádání akcí.
 • Rozšíříme již vybudovaný kamerový systém, který pomohl Policii ČR vyřešit řadu přestupků 
  a trestných činů.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

 • Nadále budeme vytvářet smysluplnou nabídku kulturních akcí založenou na specifických cílových skupinách.
 • Budeme podporovat udržitelné kulturní akce zaměřené na setkávání lidí a budování tradic.
 • Podpoříme vznik prestižních kulturních akcí s nadregionálním přesahem.
 • Podpoříme příspěvkovou organizaci KulturaDoksy.cz v aktivitách vedoucích k finanční samostatnosti a rozvoji organizace.
 • I nadále budeme lídry destinačního managementu Máchův kraj a budeme budovat značku jedinečné turistické destinace.
 • Podpoříme aktivity vedoucí k propagaci a rozvoji cestovního ruchu u Máchova jezera.
 • Maximálně využijeme potenciálu naší destinace pro plnění městského rozpočtu.

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!