PŘEČTĚTE SI

tímto bychom vás chtěli informovat o průběhu povolebních vyjednávání, která jsou pro naše město velmi důležitá. Na těchto jednáních se zpravidla mezi zvolenými zastupiteli diskutují programy, priority a plány na rozvoj města v dalších čtyřech letech a následně se řeší obsazení rady a vedení města, případně výborů a komisí.

Plníme volební sliby - OTEVÍRÁME KOMUNITNÍ CENTRUM pro všechny - spolkový život je důležitý! Spolkový život napříč všemi generacemi je pro nás důležitý. Stejně tak považujeme za důležité nabídnout dětem pestrou nabídku využívání volného času.

Možná, že jedním z nejdiskutovanějších témat těchto voleb jsou naše pláže a jejich provoz. Je to podle všeho ožehavé téma, ale Sdružení Doksy náš domov se ho nebojí. Jdeme vstříc všem kritikům a pochybovačům. No co, zlí jazykové také tvrdili, jaký nesmysl je vzít si do správy zámek, nebo nevěřili ve fungování vlastní odpadové společnosti.Převzít do...

Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního období, a tak bych vám chtěla touto cestou podat stručnou informaci o tom, jak vedení města a zastupitelé města zvolení pro roky 2018-2022 hospodařili se svěřenými finančními prostředky a v jaké finanční kondici předají město novému zastupitelstvu.

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!