PhDr. RENATA MAUSEROVÁ

kandidátka číslo 8

Historička, šéfredaktorka Dokského zpravodaje, kronikářka
ředitelka Městského kulturního střediska v letech 1997-2017
zastupitelka a radní města Doksy 2002-2006
zastupitelka města Doksy 2010-2018
studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
58 let, 1 dítě

Knihovnice, publicistka, badatelka, ale především vášnivá čtenářka, která četla a čte téměř všude. Její vrstevníci si ji pamatují, jak v autobuse cestou do školy balancovala den, co den na tyči s knihou v ruce a od čtení ji nedokázalo nic vyrušit. Vystudovala v České Lípě gymnázium a poté vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích nastoupila do Doks jako knihovnice a od roku 1997 do roku 2017 byla ředitelkou Městského kulturního střediska v Doksech. Od roku 1997 je redaktorkou, posléze šéfredaktorkou Dokského zpravodaje, deset let jej i graficky zpracovává. Jejím velkým koníčkem kromě češtiny a literatury je historie a vlastivěda, je regionální historičkou a autorkou či spoluautorkou publikací s regionální tematikou. Je aktivní esperantistkou, překládala knihy z esperanta do češtiny. Bytostně je spjata s Doksy, proto vstoupila i do komunální politiky. V letech 2003-2006 byla zastupitelkou a radní, zastupitelkou pak opět od roku 2010. Ač je to k nevíře, ani sport jí není cizí. Má ráda turistiku, cyklistiku a lyžování.