PhDr. RENATA MAUSEROVÁ

PhDr. Renata Mauserová, 62 let

zastupitelkou města 2002-2006, 2010-2018, radní města 2002-2006

Kronikářka, regionální badatelka, historička, šéfredaktorka Dokského zpravodaje, vášnivá čtenářka a ctitelka a znalkyně básníka K. H. Máchy. Vystudovala v České Lípě gymnázium a poté v Praze Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích nastoupila do Doks jako knihovnice a od roku 1997 do roku 2017 byla ředitelkou Městského kulturního střediska v Doksech. Stála u zrodu turistického informačního střediska v Doksech, značky Máchův kraj a prvních cyklostezek. Od roku 1997 je redaktorkou, posléze šéfredaktorkou Dokského zpravodaje. Jejím velkým koníčkem kromě češtiny a literatury je historie a vlastivěda, je regionální historičkou a autorkou či spoluautorkou publikací s regionální tematikou. Podporovala převod zámku do majetku města, podílela se na projektu s partnerským městem Bad Muskau a je spoluautorkou obsahové náplně prohlídkového okruhu. A jak sama říká, zámek se tak stal jejím druhým domovem.

Záleží jí na městě, v němž žije, proto již před mnoha lety vstoupila i do komunální politiky. V letech 2002-2006 byla zastupitelkou a radní. V roce 2010 se podílela na založení nového uskupení Doksy náš domov, neboť jí byly a jsou vize tohoto sdružení blízké. V letech 2010-2018 pak byla opět zastupitelkou města. Z pohybových aktivit má ráda turistiku, výlety na kole v podobě "cyklovandrů" a sjezdové i běžkové lyžování. V současné době se těší ze tří vnuků, jejichž dětský čistý pohled na svět je pro ni velice inspirativní a čas s nimi strávený ji dodává spoustu pozitivní energie.

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!