ALENA KOLAŘÍKOVÁ

Mgr. Alena Kolaříková

zastupitelkou a radní města 2012-2014, předsedkyní školské komise 2010-2014, členkou finančního výboru 2018-2022

Vystudovala Učitelství českého a německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci a vzdělání si rozšířila na Karlově univerzitě jako školní metodik prevence. Několik let pracovala v zahraničí, ale nakonec se rozhodla usadit se v nějakém pěkném městě, což se jí prý splnilo. Vzdělání a specializaci již 17 let uplatňuje v naší Základní škole K. H. Máchy jako učitelka a metodička prevence a jak sama říká, svého rozhodnutí nelituje. Několik let také zajišťovala víkendový provoz Památníku K. H. Máchy.

Protože jí záleželo na místě, v kterém žije, vnímala jeho nedostatky, ale i příležitosti, a tak se rozhodla vstoupit v roce 2010 do komunální politiky s nově zakládajícím sdružením Doksy náš domov. Za Doksy náš domov byla již v radě i v zastupitelstvu města a v letošních komunálních volbách ji můžete najít na předních místech naší kandidátní listiny. Aleně je blízká oblast vzdělávání nejenom z pozice učitelky, ale také z širšího pohledu práce ve školské komisi, kterou 4 roky také vedla. Poslední 4 roky byla členkou finančního výboru a pravidelně se účastní veřejnosprávních kontrol. Alena také několik let psala dokskou kroniku, takže nikdo nemůže mít pochyb o jejím širokém přehledu o dění ve městě.

Za největší relax považuje procházky do okolí. Spolu s manželem se snaží držet krok se svými třemi dětmi a podporovat je v jejich zájmech. Díky dokskému skautu mají doma už dva účastníky celorepublikového kola Závodu vlčat a světlušek. Také pondělní cvičení rodičů s dětmi, které absolvují už po třetí, patří mezi jejich oblíbené chvíle. Jejich děti se řadí mezi vášnivé čtenáře, což je velikou zásluhou paní knihovnice.

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!