FINANČNÍ HODNOCENÍ MĚSTA

01.09.2022

Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního období, a tak bych vám chtěla touto cestou podat stručnou informaci o tom, jak vedení města a zastupitelé města zvolení pro roky 2018-2022 hospodařili se svěřenými finančními prostředky a v jaké finanční kondici předají město novému zastupitelstvu.

Každý rok prochází hospodaření města přezkumem nezávislou auditorskou společností. Auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku. Dále bylo k 30. červnu 2022 nezávislou finanční institucí provedeno ratingové hodnocení města Doksy a výsledkem je, že MĚSTO DOKSY MÁ NADPRŮMĚRNÝ RATING. Toto hodnocení vypovídá o tom, v jaké je město celkové finanční kondici. Dobrý ratingový stupeň je signálem pro veřejnost, že služby obyvatelům jsou bezpečně financovány a vedení obce hospodaří zodpovědně. Rozpočet města, zprávy o přezkumu, výroční zprávy, hodnocení ratingu města a další dokumenty jsou vždy uveřejněny na webových stránkách www.doksy.com.

Na portfoliu města máme uloženo 25 mil. Kč. Portfolio ČSOB je spravováno konzervativními finančními nástroji v podobě cenných papírů tuzemských i zahraničních. Závazky města činí pouhých 4,7 mil. Kč, jedná se o úvěry na projekty rekonstrukce školní jídelny a rekonstrukce zámku. Úroky z těchto úvěrů byly nižší než výnosy z uložených peněz na portfoliu, proto se zastupitelé rozhodli pro financování z úvěrů, a ne pro čerpání vlastních uložených finančních prostředků. Výbornému hospodaření města hodně napomáhá množství dotací, které jsme získali na obnovu a rozvoj městského majetku. Jen za poslední čtyři roky jsou to dotace v řádech desítek milionů (např. obnova zámku, vč. Prů běžných rekonstrukcí, přístavba MŠ Pražská, cyklostezka Doksy - Obora, přestavba budovy bývalé knihovny na družinu, vybudování komunitního centra, bezbariérové úpravy Domova pro seniory apod.).

Získat dotaci vždy znamená, že musíme být dostatečně dopředu připraveni s projektovou dokumentací a platným stavebním povolením, abychom mohli zažádat hned v prvním kole výzev. Proto připravujeme současně více projektů, abychom byli připraveni na všechny možnosti, které se naskytnou. Připomínám, že většina dotací také zpětně proplácí náklady na tuto projektovou dokumentaci. Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům města za čtyřletou spolupráci, která vedla k rozvoji našeho města a k jeho finanční stabilitě.

Ing. Eva Burešová

DND | Doksy náš domov since 2010
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!